Rentederivaten

You are here: Home » Rentederivaten

Mr. Adema is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van ondernemers die in het verleden rentederivaten, zoals renteswaps, hebben afgesloten.

Een rentederivaat is een complex financieel product. In de afgelopen jaren hebben vele ondernemers op advies van hun bank een rentederivaat afgesloten. Door de banken is er op grote schaal onvoldoende voorlichting gegeven over de werking en risico’s van deze producten en/of onjuist geadviseerd.

Mr. Adema heeft een bijzondere expertise op het gebied van rentederivaten. Als adviseur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (“NMV”) en van de Stichting Meldpunt Klachten Banken is zij betrokken bij het Herstelkader Rentederivaten dat op 19 december 2016 definitief door de Derivatencommissie is vastgesteld.